Les TARIFES D'ENVIAMENT parteixen des de 4,9€ depenent de la destinació i pes de la comanda i únicament es durant a terme enviaments dins del terme municipal d’Olot corresponent al codi postal: 17800.

1. Les presents condicions són aplicables per als enviaments contractats en defecte de pactes o condicions específiques derivades de la singularitat de cada producte o servei.

2. Les dades sobre el destí de la comanda i per al destinatari, són facilitades per aquest i sota la seva responsabilitat, no sent comprovats per l'agència de transport, llevat greu risc imminent u ordre de l'autoritat.

3. La prestació dels serveis s'efectuara durant els dies indicats en cada un dels productes, seccions i procés de venda. 

4. En cas d'incompliment del termini de lliurament contractualment pactat, la indemnització a abonar consistirà en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considerarà incompliment de termini de lliurament aquells causats per absència de l'interessat, canvi de domicili o adreça desconegudes, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a l'agència de transport o el presonal de CROPIC’S PASTISSERIA S.L. En el cas que la comanda sigui rebutjat pel destinatari o el destinatari es trobi absent, CROPIC’S PASTISSERIA S.L. no assumeix cap responsabilitat i es reserva el dret a cobrar a el client el 100% de la valor de la comanda, donant la possibilitat de recollir la comanda a la botiga del Carrer Xavier Bolós 10 d’Olot durant el mateix dia de l’entrega.

5. El lliurament de la comanda es realitzarà al domicili designat pel destinatari, tot i que per reiterada absència de l'interessat, en aquest cas, s'efectuarà a la central més pròxima del destinatari. En cas d'absència del destinatari es trucarà al destinatari per tal de procedir a fer l’entrega. Com a última opció es permet la recollida de la comanda a la botiga de CROPIC’S PASTISSERIA S.L. al Carrer Xavier Bolós 10 d’Olot, durant el dia de l’entrega per tal de conservar el millor estat dels aliments elaborats.

6. Serà requisit necessari per a procedir al lliurament de la mercaderia la signatura de la comanda de l'destinatari. En cas de negativa de l'destinatari a signar la comanda de l'agència i CROPIC’S PASTISSERIA S.L. quedarà eximit de tota responsabilitat.

7. Els terminis per efectuar la reclamació per danys en la mercaderia seran de 8 hores des del lliurament si els danys no són apreciables exteriorment.

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

1. EL PRODUCTE REBUT ÉS INCORRECTE, ESTEU DANYAT O DEFECTUÓS

La nostra Política de devolucions és realment senzilla. Quan rebis la teva comanda hauràs inspeccionar-la immediatament per verificar que la comanda és correcte, sempre abans, si és possible, d'obrir i consumir els productes. Si ha rebut una comanda incorrecte, o els productes es troben danyats o defectuosos, si us plau accepti les nostres disculpes en primer lloc. Aquests casos són molt poc freqüents, tot i així, intentarem solucionar aquest problema el més aviat possible amb vostè.

Per rebre el reemborsament o reemplaçament de productes, haurà de tornar la comanda o producte en les mateixes condicions en què ho vas rebre i, dins dels 30 dies següents a el dia que el vas rebre.

2. DRETS DEL CONSUMIDOR

La nostra Política de devolucions no afecta els teus drets com a consumidor.

3. QUÈ FER PER RETORNAR UN PRODUCTE 

Contacta amb nosaltres de manera ràpida i segura, mitjançant trucada telefònica o via email, facilitant el teu número de comanda, el producte a retornar i la raó per la qual es realitza aquesta devolució. Et confirmarem la direcció a la qual hauràs d'enviar l'article en qüestió. Si us plau, empaqueta l'article de manera segura i inclou dins el paquet el teu número de comanda, nom i adreça completa. Si us plau, inclou també el rebut o justificant d'enviament quan ens tornis el producte.

Qualsevol producte enviat de tornada és responsabilitat de l'usuari fins que arriba al nostre magatzem. Per això, assegura't que tornes el producte usant un mètode d'enviament segur.

La nostra política de devolució s'aplica a les comandes realitzades directament a través de www.cropics.cat. Per això, si ha adquirit un producte en alguna de les nostres botigues, si us plau contacti amb la botiga directament per a la seva devolució.

4. COST D'ARTICLES RETORNATS

Si us plau, només retornarem els costos d'enviament d'aquelles devolucions per comandes erronis, així com de productes que es trobin danyats o defectuosos d’origen.

5. QUEIXES I RECLAMACIONS

Si no estàs satisfet amb el mètode que hem aplicat per gestionar la teva devolució o reemplaçament de qualsevol producte, si us plau us preguem accepteu les nostres disculpes.

Estarem encantats de buscar solucions alternatives per resoldre qualsevol incident, agraint el contacte directe amb el nostre equip d'Atenció a client a través dels següents vies:

CROPIC'S PASTISSERIA S.L.

CARRER XAVIER BOLÓS 10

OLOT 17800

ESPANYA

B55123350

email: info@cropicspastisseria.com

tel: +34 972 27 11 51