CROPIC'S PASTISSERIA S.L.

CARRER XAVIER BOLÓS 10

OLOT 17800

ESPANYA

B55123350

email: info@cropicspastisseria.com

tel: +34 972 27 11 51

1. SERVEIS DE LA SOCIETAT D'INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC

A www.cropics.cat estem a l'corrent respecte a la regulació de el règim jurídic dels serveis de la societat de la informació i de la contractació per via electrònica, pel que fa a:

• Les obligacions dels prestadors de serveis inclosos els que actuen com a intermediaris en la transmissió de continguts per les xarxes de telecomunicacions.

• Les comunicacions comercials per via electrònica.

• La informació prèvia i posterior a la celebració de contractes electrònics.

• Les condicions relatives a la seva validesa i eficàcia.

• El règim sancionador aplicable als prestadors de serveis de la societat de la informació.

• El concepte de servei de la societat de la informació comprèn també els serveis no remunerats pels seus destinataris, en la mesura que constitueixin una activitat econòmica per al prestador de serveis.

• Prestarem com serveis de la societat de la informació, entre d'altres i sempre que representin una activitat econòmica, els següents:

1. La contractació de béns o serveis per via electrònica.

2. L'enviament de comunicacions comercials.

3. El subministrament d'informació per via telemàtica.

4. El vídeo sota demanda, com a servei en què l'usuari pot seleccionar a través de la xarxa, tant el programa desitjat com el moment del seu subministrament i recepció.

5. La distribució de continguts prèvia petició individual.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

A www.cropics.cat som conscients de la importància de la privacitat. La present Política de Privacitat s'aplica a tots els productes, serveis i llocs web proporcionats per www.cropics.cat o empreses vinculades, conjuntament, els "productes i serveis" de www.cropics.cat. CROPIC’S PASTISSERIA S.L. compleix amb els principis de privacitat que estableix l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb obligat compliment de la seva normativa legal tant de la Llei 15/1999 com del RD 1720/2007, havent dut a terme els registres dels fitxers corresponents a el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i implantat tots els protocols i mesures de seguretat corresponents a el nivell de seguretat exigit per aquests. Si té alguna pregunta sobre aquesta botiga online, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre lloc web o de l'adreça postal següent: info@cropicspastisseria.com

3. OPCIONS VINCULADES A LES DADES PERSONALS

Cada vegada que accedeix usuari interessat en la compra dels nostres productes, es requereix un registre, com a usuari registrat o convidat, sol·licitant que proporciona algun dels seus dades personals. Si anem a utilitzar aquestes dades amb fins diferents d'aquells per als quals s'han recopilat, li demanarem el seu consentiment previ. Si decidim utilitzar les dades personals amb una finalitat diferent de la que es descriu en aquesta Política de privacitat o en les notificacions específiques de cada servei, vostè tindrà la possibilitat de manifestar clarament la seva oposició. www.cropics.cat no recopilarà ni utilitzarà informació confidencial per a fins diferents dels establerts en la present Política o en els avisos addicionals específics sense el seu consentiment previ. La majoria dels navegadors estan configurats per acceptar cookies, però podrà tornar a executar el navegador per rebutjar totes les galetes o perquè el sistema li indiqui en quin moment s'envia un. No obstant això, si les galetes estan inhabilitades, és possible que algunes característiques i serveis de www.cropics.cat no funcionin de manera adequada. Si així ho desitja, podrà optar per no enviar les seves dades personals a qualsevol dels nostres serveis, i en aquest cas és possible que www.cropics.cat no pugui prestar-li els serveis en qüestió.

4. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

A CROPIC’S PASTISSERIA S.L. hem adoptat mesures de seguretat adequades per impedir l'accés no autoritzat a les seves dades o qualsevol modificació, divulgació o destrucció no autoritzada dels mateixos. Aquestes mesures inclouen revisions internes dels nostres procediments de recollida, emmagatzematge i tractament de dades personals i de les nostres mesures de seguretat, així com mesures de seguretat física per protegir-nos davant de l'accés no autoritzat als sistemes en què emmagatzemem dades personals conforme estableix la Llei 15/1999 de 13 de desembre, i el RD. 1720/2007.

5. INTEGRITAT DE LES DADES

www.cropics.cat porta a terme el tractament de les dades personals amb l'únic fi per al qual han estat recollides i d'acord amb la present Política de privacitat o les notificacions addicionals relatives a cada servei. Hem revisat els nostres procediments de recollida, emmagatzematge i tractament de dades per assegurar-nos que únicament recollim, emmagatzemem i portem a terme el tractament de les dades personals necessàries per a prestar o millorar els nostres serveis, tal com exigeix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. Hem adoptat mesures raonables per assegurar-nos que les dades personals objecte de tractament siguin exactes i completes i estiguin actualitzats; no obstant això, els nostres usuaris seran responsables d'actualitzar o corregir les seves pròpies dades personals sempre que sigui necessari.

6. ACCÉS A LES DADES PERSONALS I LA SEVA ACTUALITZACIÓ

Quan utilitzeu els serveis de www.cropics.cat tractarem per tots els mitjans al nostre abast de facilitar-accés a les seves dades personals, així com les o cancel·lar quan vostè ho sol·liciti, sempre i quan no estiguem obligats a conservar aquestes dades en virtut de la legislació aplicable o per a fins professionals legítims. Demanarem als usuaris particulars que s'identifiquin i que identifiquin les dades a les que volen accedir o que han sol·licitat rectificar o cancel·lar abans de tramitar aquestes sol·licituds. Podrem rebutjar la tramitació de sol·licituds irracionalment repetitives o sistemàtiques, que requereixin un esforç tècnic desproporcionat, que posin en perill la privacitat de les altres o que no es considerin pràctiques (per exemple peticions que facin referència a la informació guardada a còpies de seguretat) o per a les que no sigui necessari accedir a les dades. El servei d'accés a les dades i rectificació dels mateixos es prestarà gratuïtament, excepte si es requerís un esforç desproporcionat. Alguns dels nostres serveis utilitzen diferents procediments per accedir a les dades personals dels usuaris, rectificar-les o cancel·lar-les. Per a més informació sobre aquests procediments, consulteu les notificacions de privacitat específiques o les preguntes freqüents d'aquests serveis. De la mateixa manera, en el cas que els familiars vulguin accedir a la informació de la víctima, estarà contemplat en una clàusula particular de l'contracte de contraprestació de serveis, en la qual la identitat de la mateixa quedarà expressa i clarament identificada.

7. APLICACIÓ

7.1. www.cropics.cat verifica regularment el compliment de la present Política. Si té dubtes sobre la present Política o sobre el tractament de les dades personals per part de www.cropics.cat poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre lloc web o adreceu-vos per correu electrònic a l'adreça següent: info@cropicspastisseria.com

7.2 . Quan vam rebre reclamacions formals per escrit en aquesta direcció, la política de www.cropics.cat estableix que ens posem en contacte amb l'usuari en qüestió al respecte de les seves consultes. Cooperarem amb les autoritats reguladores pertinents, incloent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a resoldre qualsevol controvèrsia relativa a la transferència de dades personals que no es pugui ser dirimida entre www.cropics.cat i l'usuari.

8. MODIFICACIONS D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Recordeu que la present Política de Privacitat podrà modificar segons es consideri oportú. No limitarem els seus drets derivats de la present Política sense el seu exprés consentiment. Esperem que la majoria de les modificacions que realitzem siguin menors. Publicarem les modificacions en aquesta pàgina i, si aquestes són significatives, li enviarem el corresponent avís destacat, com, per exemple, una notificació per correu electrònic (en el cas de determinats serveis). Cada versió de la present Política de Privacitat incorporarà la data d'entrada en vigor a el principi de la pàgina. Si té algun dubte sobre aquesta Política, poseu-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment a través d'aquest lloc web o de l'adreça següent: info@cropicspastisseria.com

9. PRINCIPIS DE PRIVACITAT

A www.cropics.cat busquem idees, productes i serveis per al client que superin els límits del que ja existeix. Com a empresa que actua de manera responsable, www.cropics.cat treballa per garantir que qualsevol innovació es realitzi garantint als usuaris un nivell adequat de seguretat i de privacitat. Els nostres principis de privadesa ens ajuden en la presa de decisions en tots els nivells empresarials, el que permet protegir els usuaris i oferir-los el que necessiten alhora que desenvolupem la nostra contínua tasca d'organització de la informació mundial. Fem servir la informació per oferir als nostres usuaris, productes i serveis valuosos. La dedicació per poder oferir el millor servei al professional i usuari, és el primer principi de www.cropics.cat. El fet que els usuaris comparteixin informació amb nosaltres ens permet crear productes i serveis valuosos per a ells. Creiem que la dedicació als usuaris fomenta la creació de funcions de millora de la privacitat i dels productes, el que ha estimulat la innovació i ha creat una audiència fidel d'usuaris online. Desenvolupem productes que reflecteixin pràctiques i estàndards de publicitat fermes nostra major ambició consisteix a estar a l'avantguarda de la tecnologia en diversos aspectes, inclòs el desenvolupament d'eines que permetin que els usuaris administrin la seva informació personal d'una manera senzilla i accessible sense deixar d'oferir-los una experiència valuosa. www.cropics.cat compleix les lleis de privacitat, a més de treballar de forma interna i de col·laborar amb organismes reguladors i amb socis de el sector per desenvolupar i implementar uns sòlids estàndards de privacitat. Ens esforcem per mostrar als usuaris la informació utilitzada per personalitzar els nostres serveis. Intentem ser transparents pel que fa a la informació de cada usuari ia la forma en què utilitzem aquesta informació per oferir els nostres serveis, segons correspongui. Oferim alternatives significatives als usuaris per protegir la seva privacitat, ja que cada usuari té unes necessitats i unes inquietuds diferents. Per poder oferir un millor servei a tots els usuaris, en www.cropics.cat ens esforcem per proporcionar-alternatives precises i significatives relacionades amb l'ús de la seva informació personal. Creiem que la informació personal no s'ha d'amagar i estem compromesos a crear productes que permetin als usuaris exportar la seva informació personal a altres serveis. No venem la informació personal dels usuaris. Sabem que la nostra responsabilitat consisteix a protegir les dades que ens confien els usuaris. Ens prenem molt seriosament els problemes de seguretat i col·laborem amb una gran comunitat d'usuaris, de desenvolupadors i d'experts en seguretat externs per fer d'Internet un lloc més segur.

10. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

Per utilitzar els serveis i comprar productes a www.cropics.cat haurà d'acceptar prèviament les Condicions d'ús. Un. No podrà utilitzar els serveis ni comprar productes si no accepta les Condicions. UN Pot acceptar les Condicions: (A) Fent clic al botó d'acceptació de les Condicions, quan www.cropics.cat, li ofereixi aquesta opció en la interfície d'usuari pel que fa a qualsevol Servei; (B) Utilitzant de forma efectiva els Serveis i la compra de productes. En aquest cas, Un. Reconeix i accepta que, a partir d'aquest moment, CROPIC’S PASTISSERIA S.L. considerarà la seva utilització dels Serveis com una acceptació de les Condicions. UN no podrà utilitzar els serveis i no podrà acceptar les Condicions si (a) no és major d'edat i no pot formalitzar un contracte vinculant amb CROPIC’S PASTISSERIA S.L. o (b) no posseeix la capacitat jurídica necessària per rebre els Serveis de conformitat amb les lleis de l'Estat Espanyol, o altres països, incloent el país on UN resideixi o utilitzi els Serveis. Abans de continuar, us recomanem que imprimeixi o guardi una còpia local de les Condicions Universals a efectes de referència.

11. PRESTACIÓ DELS SERVEIS

www.cropics.cat comptarà amb empreses col·laboradores per alguns dels seus productes. Ocasionalment, seran aquestes companyies que li prestin els serveis en nom de la pròpia marca CROPIC’S PASTISSERIA. Reconeixem i acceptem que les nostres empreses associades innoven constantment per oferir-nos la millor experiència possible als seus usuaris. UN Reconeix i accepta que la forma i la naturalesa dels productes de CROPIC’S PASTISSERIA S.L. poden canviar ocasionalment sense necessitat de preavís. Com a part d'aquest procés i d'innovació constant, UN reconeix i accepta que www.cropics.cat interrompi (de forma permanent o temporal) la prestació dels serveis (o qualsevol de les seves característiques) que s'ofereixin a UN o als usuaris en general a elecció exclusiva de www.cropics.cat sense necessitat de preavís. UN podrà deixar d'utilitzar els serveis en qualsevol moment, sense trobar-se obligat a comunicar-ho. UN reconeix i accepta que si www.cropics.cat inhabilita l'accés al seu compte, UN Podrà deixar de tenir accés als serveis, a la informació del seu compte o qualsevol dels arxius o altres continguts emmagatzemats en el seu compte.

12. SEGURETAT DEL SEU COMPTE I LES SEVES CONTRASENYES

Cada usuari serà el responsable de mantenir la confidencialitat de les contrasenyes associades a qualsevol compte que utilitzi per accedir als nostres serveis. En conseqüència, serà l'únic responsable davant de www.cropics.cat respecte a totes les activitats realitzades en relació amb el seu compte. Si detecta qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya o del seu compte ho ha de notificar immediatament a www.cropics.cat a través d'info@cropicspastisseria.com

13. PRIVACITAT I LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

Per obtenir informació sobre les pràctiques de www.cropics.cat en matèria de protecció de dades, consulteu la Política de Privacitat de CROPIC’S PASTISSERIA S.L. inclosa en www.cropics.cat. Aquesta política descriu la forma en què www.cropics.cat tracta la seva informació personal i protegeix la seva privacitat quan s'utilitzin els Serveis, estarà obliga a utilitzar les seves dades de conformitat amb les normes sobre privacitat de www.cropics.cat

14. CONTINGUTS DELS SERVEIS

Tota la informació com arxius de dades, textos escrits, fotografies, vídeos o imatges es denominarà des d'ara els "Continguts". Els Continguts que se li presentin com a part dels serveis o productes, no podran ser modificats, llogats, prestats, venuts, distribuïts o per a la creació de treballs comercials derivats d'aquests Continguts (ja sigui en la seva totalitat o en part) llevat que hi hagi estat expressament facultat per a això per CROPIC’S PASTISSERIA S.L. o, pels propietaris dels esmentats Continguts, en virtut d'un contracte per separat. CROPIC’S PASTISSERIA S.L. es reserva el dret (si bé no assumeix cap obligació) a pre-visualitzar, revisar, classificar, filtrar, modificar, descartar o eliminar la totalitat o una part dels continguts de qualsevol servei o producte.

15. DRETS DE PROPIETAT

1. L'usuari reconeix i accepta que www.cropics.cat posseeix la plena titularitat, tots els drets i el domini sobre els Serveis, incloent els drets de propietat intel·lectual inherents als Serveis (amb independència que aquests drets estiguin registrats o no, i de lloc de el món en què siguin d'aplicació). Així mateix, l'usuari reconeix que els Serveis poden contenir informació classificada com a confidencial per www.cropics.cat i que no podrà divulgar sense el previ consentiment per escrit de www.cropics.cat i per aquells als que pogués afectar, i demanar prèviament el seu consentiment .

2. Llevat que l'usuari hagi acordat el contrari per escrit amb www.cropics.cat, res del que estipula les condicions d'ús li atorgarà cap dret a utilitzar els noms comercials, marques, marques de servei, logotips, noms de domini o altres característiques de marca distintives de www.cropics.cat

3. Si se li ha atorgat expressament el dret a fer servir qualsevol d'aquestes característiques de marca d'acord amb un contracte per escrit celebrat amb www.cropics.cat l'usuari accepta que la utilització d’aquestes característiques, aquest s'ha d'atenir al que estipula tal contracte, a qualsevol disposicions de les Condicions aplicables ia les directrius sobre utilització de característiques de marca www.cropics.cat en la seva versió vigent en cada moment.

4. www.cropics.cat reconeix i accepta que rebrà d'acord amb les Condicions de Prestació de Serveis, en relació amb els Continguts que es remetin, publiquin, transmetin o mostrin a través dels Serveis, incloent els drets de propietat intel·lectual inherents a aquests contingut. Llevat que l'usuari hagi acordat el contrari per escrit amb www.cropics.cat, aquest serà el responsable de protegir i d'exercir aquests drets sense que www.cropics.cat estigui obligada a procedir a això en nom seu.

5. L'usuari s'obliga a no eliminar, enfosquir o alterar les advertències sobre drets de propietat (incloent-hi les advertències de drets d'autor i marques) que es troben incloses en els Serveis.

16. POLÍTIQUES SOBRE DRETS D'AUTOR I MARQUES

D'acord amb la seva política, www.cropics.cat respondrà a les notificacions de presumpta infracció de drets d'autor presentades de conformitat amb la legislació nacional aplicable en matèria de propietat intel·lectual.